સરલ સુરક્ષા ઇન્શ્યુઅરન્સ, સ્ટાર હેલ્થ એન્ડ એલાઇડ ઇન્શ્યુઅરન્સ કંપની લિ.

*I hereby authorise Star Health Insurance to contact me. It will override my registry on the NCPR.

UIN: SHAPAIP22039V022122

HIGHLIGHTS

Plan Essentials

essentials

પ્રવેશ વય

18 થી 70 વર્ષની વયની કોઈપણ વ્યક્તિ આ પોલિસીનો લાભ લઈ શકે છે. આશ્રિત બાળકોને ૩ મહિનાથી 25 વર્ષ સુધી કવર કરવામાં આવે છે.
essentials

ઇન્શ્યુઅરન્સની રકમ

આ પોલિસીની લઘુત્તમ વીમા રકમ રકમ રૂ. 2.5 લાખ છે અને મહત્તમ રૂ. 1 કરોડ (રૂ. 50,000/- ના ગુણાંકમાં) છે.
essentials

હપ્તા વિકલ્પો

પોલિસી પ્રિમીયમ ત્રિમાસિક કે અર્ધવાર્ષિક ધોરણે ભરી શકાય છે. તેની ચૂકવણી વાર્ષિક ધોરણે પણ કરી શકાય છે.
essentials

ક્યુમ્યુલેટિવ બોનસ

દરેક ક્લેમ-ફ્રી વર્ષ માટે ઇન્શ્યુઅરન્સની રકમના 5%ના દરે ક્યુમ્યુલેટિવ બોનસ પૂરું પાડવામાં આવે છે, જે ઇન્શ્યુઅરન્સની રકમના મહત્તમ 50% સુધી સીમિત રહે છે.
DETAILED LIST

શું સમાવિષ્ટ છે તે સમજો

આધાર કવર

પોલિસી ટર્મ

આ પોલિસી 1 વર્ષની મુદત માટે ઉપલબ્ધ છે.

પોલિસી પ્રકાર

આ પોલિસી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ધોરણે લાભ પ્રદાન કરે છે.

આકસ્મિક મૃત્યુ

આ પોલિસીમાં અકસ્માતની તારીખથી 12 મહિનાની અંદર ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિના આકસ્મિક મૃત્યુની સ્થિતિમાં ઇન્શ્યુઅરન્સની રકમનો 100% હિસ્સો પૂરો પાડવામાં આવે છે.

કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા

આ પોલિસી અકસ્માતની તારીખથી 12 મહિનાની અંદર કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતાના કિસ્સામાં ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિને ઇન્શ્યુઅરન્સની રકમનો 100% હિસ્સો પૂરો પાડે છે.

કાયમી આંશિક વિકલાંગતા

આ પોલિસી અકસ્માતની તારીખથી 12 મહિનાની અંદર થતી આકસ્મિક ઇજાઓ પછી કાયમી આંશિક વિકલાંગતાના કિસ્સામાં પોલિસી ક્લોઝમાં ઉલ્લેખ કર્યા મુજબ ઇન્શ્યુઅરન્સની રકમની ચોક્કસ ટકાવારી પૂરી પાડે છે.

વૈકલ્પિક કવરો

અસ્થાયી સંપૂર્ણ અપંગતા

આ પોલિસી ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિને માત્ર અકસ્માતોને કારણે થયેલી ગંભીર ઈજાના કિસ્સામાં અને અસ્થાયી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા આવવાના કિસ્સામાં આ પોલિસીમાં નિર્દિષ્ટ કર્યા મુજબના લાભો પૂરા પાડે છે.

અકસ્માતોને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનો ખર્ચ

અકસ્માતને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા પાછળ થતા મેડિકલ ખર્ચને કુલ ઇન્શ્યુઅરન્સની રકમના 10 % સુધી કવર કરવામાં આવે છે.

શૈક્ષણિક અનુદાન

આકસ્મિક મૃત્યુ અથવા ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિની કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતાના કિસ્સામાં, ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિના આશ્રિત બાળકો માટે ઇન્શ્યુઅરન્સની રકમના 10% ની એક વખતની શૈક્ષણિક ગ્રાન્ટ પૂરી પાડવામાં આવે છે.
પોલિસીની વિગતો અને નિયમો અને શરતોને જાણવા માટે પોલિસી દસ્તાવેજો જોવા વિનંતી.
સ્ટાર હેલ્થ

સ્ટાર હેલ્થ ઇન્શ્યુઅરન્સ શા માટે પસંદ કરો છો?

હેલ્થ ઇન્શ્યુઅરન્સ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે, અમારી સેવાઓ પ્રોફેશનલ ઇન્શ્યુઅરન્સ પોલિસીઓ ઓફર કરવાથી માંડીને ઝડપથી ઇન-હાઉસ ક્લેમ સેટલમેન્ટ્સ સુધી વિસ્તૃત છે. હોસ્પિટલો સાથેના અમારા વધતા જતા નેટવર્ક સાથે અમે તમારી મેડિકલ જરૂરિયાતો તમને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરાવી શકીએ એ માટેની સગવડતા સુનિશ્ચિત કરીએ છીએ.

બીજું કંઈક શોધી રહ્યાં છો?

શરૂ કરો

શ્રેષ્ઠની ખાતરી રાખો

તમારું ભાવિ અમારી સાથે સુરક્ષિત કરો.

Contact Us
વધુ માહિતી જોઈએ છે?